photography & graphic design

competent - specific

Photography

I have a broad experience in both photography and graphic design a combination useful for publications like announcements and advertising.

Gezien mijn brede ervaring in fotografie en grafisch ontwerp is een combinatie mogelijk ten behoeve van aankondigingen en advertenties.

Please call or email to discuss the following possibilities.
Bel of mail me gerust om onderstaande mogelijkheden verder te bespreken.

 • Wedding photography comes in all sizes.
  Huwelijks reportages in alle maten.
 • Individual and group portraits.
  Individuele- en groepportretten.
 • Architectural photography.
  Architectuur fotografie
 • Photography of the exterior and interior in order to sell your house.
  Fotografie van het exterieur en interieur t.b.v. verkoop huis.
 • Corporate events, parties, etc.
  Bedrijfs-evenementen, feestjes etc.
 • Image processing and assembly.
  Beeldbewerking en montage op maat.

rvn_polyon_theme rvn_polyon_theme_tv_1_6 rvn_polyon_theme_fwv_2_2