photography & graphic design

Graphic design

Before I had a computer, I was practicing  layout and graphic design making traditional artwork. With the rapidly changing technology I started I specialize in:

Voor de intrede van de computer als lay-out en zetmachine was ik bezig met grafisch ontwerp en traditioneel werktekenen. Met de snel veranderende techniek ben ik me verder gaan specialiseren in:

  • Concept, design, copywriting and marketing
    Ontwerp, vormgeving, copywriting en marketing
  • Figurative markings, logos, brochures, flyers, business cards, in-store advertising, etc.
    Beeldmerken, logo’s, brochures, flyers, visitekaartjes, instore- reclame etc.
  • Website design
  • Industry focused and “up to date” technical solutions.
    Branche gericht en “up to date” technische oplossingen.

I can deliver one package because all is in one hand. Your costs are within a reasonable budget due to low overhead. For graphic design and layout I charge an hourly rate of  € 70, – VAT excl.To have websites , I work along with a web-specialist.
Ik lever een totaal pakket omdat ik zelf alles in één hand heb. De kosten blijven op die manier binnen een redelijk budget door lage overhead. Voor  ontwerp en vormgeving reken ik een uurprijs van € 70,- exc. BTW. Om websites technisch uit te voeren werk ik samen met een web-specialist.

 

rvn_polyon_theme rvn_polyon_theme_tv_1_6 rvn_polyon_theme_fwv_2_2